Disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor kan instaan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.
De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:

  • Het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en inhoud
  • Het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van hyperlinks.

Intellectueel eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina’s berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

hooikoorts en acupunctuur Den Haag

Hooikoorts en acupunctuur

Pollen zweven weer in de lucht, gras volop in de bloei en bomen die groeien. Dat kan maar één ding betekenen: hooikoorts. …

Long COVID-19

Long COVID-19 en Acupunctuur

De meeste mensen die Covid oplopen, worden niet ernstig ziek en worden relatief snel beter. Echter, hebben sommigen langdurige …

tabak

Acupunctuur en Stoppen Met Roken

Roken kun je ook wel omschrijven als een nicotineverslaving, het is een complexe verslaving met zowel psychologische als …